Απεργία στο εργοστάσιο της TASTY

Στο εργοστάσιο της TASTY, που βρίσκεται στον Αγ.Στέφανο έγινε μία απόλυση την προηγούμενη Τρίτη 16/6. Αμέσως το επιχειρησιακό Σωματείο κήρυξε 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 17/6. Η Εργοδοσία έκανε ασφαλιστικά μέτρα για να κηρυχτεί παράνομη η απεργία. Το Σωματείο συνεχίζει με νέα Απεργία την Πέμπτη στις 18/6.