Συχνές ερωτήσεις

Πως και μέχρι πότε καταβάλλεται  το Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους που βρέθηκαν σε αναστολή Σύμβασης Εργασίας.

Για τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή Σύμβασης Εργασίας οποιοδήποτε διάστημα από 15/3 ως 30/4, το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται υποχρεωτικά έως την 30η Ιουνίου 2020. Το Δώρο θα πρέπει να καταβληθεί εξολοκλήρου  από τους Εργοδότες, οι οποίοι στη συνέχεια, θα λάβουν από το κράτος την αποζημίωση για το μέρος του Δώρου που αντιστοιχεί στο διάστημα που έθεσαν τους εργαζόμενους τους, σε αναστολή σύμβασης.

Σχόλιο: Εάν υπάρχει εργοδότης που δεν έχει καταβάλλει ολόκληρο το Δώρο που δικαιούται ο εργαζόμενος, ως την 30η Ιούνη, είναι παράνομος. Κάθε τέτοια περίπτωση να καταγγελθεί στο Σωματείο μας.