ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: Για το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Στα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, εργαζόμενοι που εντάχθηκαν  στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, και δηλώθηκαν 7ωροι, 6ωροι και 5ωροι, καλέστηκαν να εργαστούν 8 ώρες και παραπάνω, ημερησίως, λόγω του φόρτου εργασίας. Η περίπτωση αυτή αποδεικνύει την επιθετικότητα της Εργοδοσίας απέναντι στα εργατικά δικαιώματα, αλλά είναι και μια απόδειξη ότι  τα μέτρα που ψηφίζει η Κυβέρνηση διασφαλίζουν την κερδοφορία των ομίλων και όχι τις θέσεις εργασίας.