Για τη Βιοιατρική και το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

στην Βιοιατρική

Όπως έχουμε αναφέρει ο μεγαλύτερος όμιλος στην πρωτοβάθμια Ιδιωτική Υγεία, εφαρμόζει την εκ-περιτροπής εργασία. Δηλαδή «κόβει»  ώρες εργασίας από εργαζόμενους προκειμένου να μειώσει το κόστος εργασίας. Τώρα έχουμε νέες εξελίξεις. Λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας, καλούνται συνάδελφοι, παρόλο που  έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, να δουλεύουν 8ωρο. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι:
1) Οι νόμοι που ψηφίζονται υπηρετούν τις αξιώσεις των εργοδοτών και δεν έχουν καμία σχέση με τον κορωνοϊό.
2) Η σταθερή επιδίωξη της Εργοδοσίας είναι η μείωση του κόστους εργασίας. Μπορεί οι εργοδότες να διαφημίζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αλλά ξέρουν καλά ότι τα κέρδη βγαίνουν από τη ζωντανή εργασία. Το Σωματείο μας, θα συνεχίσει τις εξορμήσεις στα καταστήματα του ομίλου.