Για τις εξελίξεις στο Ιατρικό Κέντρο

Όπως έχουμε αναφέρει το Ιατρικό Κέντρο στο Μαρούσι ανακοίνωσε την απόλυση 50 περίπου εργαζομένων από τις υπηρεσίες σίτισης. Το Σωματείο μας δεν πρόκειται να αποδεχτεί τις απολύσεις ως «δικαίωμα» του εργοδότη, αλλά θα παλέψουμε για την ακύρωση τους.

Την Παρασκευή 22/2 θα πραγματοποιηθεί πανεξόρμηση στις μονάδες του Ιατρικού Κέντρου στην Αθήνα (Ψυχικό, Μαρούσι, Περιστέρι) και στην Θεσσαλονίκη με στόχο όλοι οι εργαζόμενοι του ομίλου να μάθουν για τις εξελίξεις. Σχεδιάζουμε τις εξορμήσεις για το μεσημέρι στις 2 μ.μ..

Για τον καλύτερο σχεδιασμό όσοι συνάδελφοι μπορούν να μετέχουν να ενημερώσουν.