Για το επίδομα καλοκαιρινής άδειας

Πολλοί συνάδελφοι άρχισαν να παίρνουν την καλοκαιρινή άδεια, χωρίς να έχουν πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το επίδομα άδειας πριν να πάρει την καλοκαιρινή άδεια ο εργαζόμενος. Για το θέμα έγινε παρέμβαση του Σωματείου στη διεύθυνση προσωπικού του ομίλου Βιοιατρική.