Εξορμήσεις Σωματείου

Μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των Εργοδοτών, το Σωματείο μας ολοκλήρωσε ένα πρώτο κύκλο  εξορμήσεων σε χώρους δουλειάς, με την ανακοίνωση για την Κλαδική Σύμβαση και τον κατώτατο μισθό. Ο σκοπός του Σωματείου, εκτός από την ενημέρωση   των συναδέλφων, είναι να κρατήσουμε στην επικαιρότητα το θέμα της Κλαδικής Σύμβασης.