Η Κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε πλήρη αποδιάρθρωση τις εργασιακές σχέσεις. Επέκταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ – Υπερωρίες – Δώρο Χριστουγέννων.

Σε σταθερή πορεία πλήρους αποδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων, οδηγεί η Κυβερνηστική πολιτική. Οι τελευταίες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν και έχουνάμεσο αντίχτυπο στην εργασιακή καθημερινότητα.

  • Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 22.08.2020, οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, θα οδηγούνται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία ή σε εργασία που δεν απαιτεί επαφή με κοινό. Δηλαδή η εργοδοσία απαλλάσσεται από το κόστος εργασίας των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, θα αναγκάσει πολλούς συναδέλφους, με κίνδυνο της προσωπικής τους υγείας, να συνεχίσουν να εργάζονται  για να μην ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους.
  • Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η επέκταση έως το τέλος του χρόνου του αντεργατικού προγράμματος  «Συν-Εργασία». Με το πρόγραμμα οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώνουν τις ώρες εργασίας των εργαζομένων. Έτσι  διευκολύνεται η παραπέρα γενίκευση της «ευελιξίας» και μειώνεται μέχρι και 20% ο μισθός. Στον Κλάδο μας το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη σε επιχειρήσεις Διαγνωστικών κέντρων.
  • Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η αναπλήρωση των ωρών εργασίας, με  απλήρωτες υπερωρίες, για όσους  εργαζόμενους, βγαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα λόγω COVID. Η αναπλήρωση θα αφορά το ήμισυ των ωρών της καραντίνας. Με αυτό το τρόπο, ο εργαζόμενους που για λόγους Δημόσιας Υγείας, βγαίνει σε καραντίνα,  ουσιαστικά τιμωρείται. Επίσης αυξάνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων για υπέρβαση του ανώτατου ορίου υπερωριών. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, δημιουργεί όρους να μονιμοποιηθεί  η ευελιξία της εργασίας, να δουλεύουμε χωρίς σταθερά ωράρια.
  • Στο ίδιο σχέδιο νόμου, το Δώρο Χριστουγέννων, θα υπολογίζεται βάση του επιδόματος και όχι του μισθού, για τους εργαζόμενους που η Σύμβαση τους τέθηκε σε αναστολή, για το διάστημα της αναστολής.          

Οι αντεργατικές ρυθμίσεις υλοποιούνται, με αφορμή τον COVID, αλλά έχουν  μόνιμα χαρακτηριστικά. Εκείνο που επιδιώκεται είναι η δημιουργία ενός εργασιακού τοπίου που ο εργαζόμενος ΔΕΝ θα έχει κανένα Δικαίωμα στο χρόνο εργασίας, καμία απαίτηση για ικανοποιητικό μισθό.