ΙΑΣΩ: Σε απόλυτα ανθυγιεινές συνθήκες εξακολουθούν να εργάζονται οι εργαζόμενοι στα Κεντρικά Εργαστήρια.

Πανό στο ΙΑΣΩ

Στο νοσοκομείο ΙΑΣΩ η κατάσταση στα Κεντρικά Εργαστήρια έχει γίνει πολύ χειρότερη από πέρυσι, όταν το Σωματείο μας, είχε αναδείξει την κατάσταση με τις  ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Θυμίζουμε ότι ο χώρος των εργαστηρίων του ΙΑΣΩ δεν τηρεί ούτε τις ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Βρίσκεται  στο 3ο υπόγειο, χωρίς φυσικό φωτισμό, χωρίς εξαερισμό, σε ύψος πολύ χαμηλότερο από αυτό που προβλέπει η νομοθεσία,

Σήμερα οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια έχουν επιβαρυνθεί επιπρόσθετα με την επεξεργασία των δειγμάτων για COVID, που ξεπερνούν τα 800 καθημερινά. Εργάζονται στον ίδιο ακατάλληλο χώρο, σε συνθήκες ακραίας εντατικοποίησης.

 Η Διεύθυνση του ΙΑΣΩ είχε αρκεστεί το 2019, σε αόριστες δεσμεύσεις για το μέλλον και σε προσπάθεια κατευνασμού, αλλά και διάσπασης των εργαζομένων.