Οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης -Νέα αντεργατικά μέτρα:

Η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε εξαγγελίες για νέα αντεργατικά μέτρα. Με τα νέα μέτρα, κατοχυρώνεται στις εταιρείες η  δυνατότητα να επιβάλλουν  εκ περιτροπής εργασία, μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μεγάλες μισθολογικές μειώσεις (20%) και σε αποσταθεροποίηση των ωραρίων. Έχουμε υπόψη μας ότι στον Κλάδο μας, εφαρμόστηκε,  η εκ-περιτροπής εργασία και η αναστολή σύμβασης από τις αλυσίδες των διαγνωστικών κέντρων. Επίσης επιβεβαιώνεται ότι ο κορωνοϊός είναι μια ευκαιρία για τους επιχειρηματίες να επιβάλλουν μισθολογικές μειώσεις και απορρύθμιση ωραρίων και σχέσεων εργασίας. Ανακοίνωση Σωματείου