Οι θέσεις του Σωματείου για την εφαρμογή του διακεκομμένου ωραρίου στον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Το Κλαδικό Σωματείο οργάνωσε σύσκεψη των εργαζομένων του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2023. Μέσα από την συζήτηση στη σύσκεψη (που ήταν ιδιαίτερα μαζική), διαμορφώθηκαν οι θέσεις του Σωματείου για το διακεκομμένο ωράριο στον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Το αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή ΕΔΩ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Από τις διευθύνσεις των υποκαταστημάτων του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ανακοινώθηκε σε τμήματα εργαζομένων των Διαγνωστικών κέντρων η απόφαση να εφαρμοστεί διακεκομμένο ωράριο. Η εφαρμογή του μέτρου, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση, δεν θα γίνει μονομερώς αλλά με αίτημα του εργαζόμενου και θα συνοδεύεται με μισθολογική αύξηση.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Για το Σωματείο μας η εξέλιξη είναι αρνητική για τους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα:

  1. Η εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου αντικειμενικά θα έχει αποτέλεσμα  μικρότερος αριθμός εργαζομένων να διεκπεραιώνει τον ίδιο όγκο εργασίας όπως όταν εφαρμόζεται για όλους το συνεχές ωράριο.
  • Η εργασία θα εντατικοποιηθεί περισσότερο. Οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν με διακεκομμένο ωράριο θα εργάζονται πάντοτε σε ώρες αιχμής, δηλαδή θα εργάζονται συνεχώς εντατικά. Η εργασία θα εντατικοποιείται ακόμα και στις ώρες που δεν είναι ώρες αιχμής, γιατί σε αυτά τα διαστήματα θα υπάρχει μικρότερος αριθμός εργαζομένων.
  • Συνολικά η δυνατότητα αυξήσεων στους μισθούς θα περιοριστεί. Δημιουργείται ένας τεχνικός διαχωρισμός εργαζομένων. Δηλαδή όσων δέχονται να εργαστούν με διακεκομμένο ωράριο που θα έχουν μια μισθολογική αύξηση και όσων εργάζονται με συνεχόμενο ωράριο των οποίων ο μισθός θα καθηλωθεί. Επομένως το «αντάλλαγμα» για όσους εργάζονται με συνεχόμενο ωράριο θα είναι η καθήλωση του μισθού.
  • Η επιλογή για εργασία με διακεκομμένο ωράριο δεν είναι ελεύθερη. Αυτό που ισχύει είναι ότι λόγω των χαμηλών μισθών θα δεχτούν συνάδελφοι το διακεκομμένο ωράριο, αλλά κανείς εργαζόμενος δεν επιλέγει ελεύθερα να δεσμεύεται με την εργασία του ολόκληρη την ημέρα.  

Η πρόβλεψη που κάνουμε είναι ότι αν η εργασία με διακεκομμένο ωράριο εφαρμοστεί και διευρυνθεί, ακόμα και οι αυξήσεις που θα δοθούν δεν θα είναι μόνιμες. Οι νέες προσλήψεις θα γίνονται απευθείας με προ-απαιτούμενο την αποδοχή του διακεκομμένου ωραρίου, χωρίς μισθολογική αύξηση. Με αυτό τον τρόπο θα παγιωθεί μια κατάσταση ευελιξίας των ωραρίων εργασίας με καθηλωμένους σε χαμηλά επίπεδα τους μισθούς.

Η δυνατότητα των εταιρειών να τροποποιούν τους όρους εργασίας είναι το αποτέλεσμα:

  • Μιας σειράς αντεργατικών νόμων που βρίσκονται σε ισχύ. Ο νόμος 4808/21 για παράδειγμα θεσμοποιεί την απευθείας με ατομική συμφωνία αλλαγή των  όρων εργασίας.
  • Της έλλειψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η τελευταία κλαδική Συλλογική Σύμβαση για τα Διαγνωστικά Κέντρα το 2015, προέβλεπε την δέσμευση των εταιρειών για εργασία με συνεχόμενο ωράριο. Από τότε η Κλαδική Σύμβαση δεν ανανεώθηκε. Για αυτό το λόγο πάντοτε το Σωματείο μας διεκδικεί την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.