ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021: Μειωμένες κατά 560 εκ. οι δαπάνες για την ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.

Αποδείχτηκε ότι η πανδημία του COVID-19 μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από ένα ισχυρό σύστημα Δημόσιας Υγείας, τόσο σε προληπτικό επίπεδο (με μαζικά, δωρεάν, επαναλαμβανόμενα test), όσο και με την περίθαλψη όσων νοσούν. Αυτό φυσικά απαιτεί Δημόσιες Δομές  και προσλήψεις προσωπικού.  Παρόλο αυτά, ακόμα και εν μέσω Πανδημίας,  ο φετινός προϋπολογισμός εμφανίζει τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Υγείας μειωμένη κατά 560 εκ.ευρώ.

Πιο αναλυτικά o προϋπολογισμός για την Υγεία, σε σύγκριση με το 2020,  προβλέπει:

Μεταβιβάσεις προϋπολογισμού σε:20202021ΔιαφοράΠοσοστό διαφοράς
ΕΟΠΥΥ608 εκ.300 εκ.-308 εκ.-50,66%
Πρωτοβάθμια Υγεία.249  εκ.152 εκ.-97 εκ.-38,96%
Νοσοκομεία1,236 δισ.1,31 δισ.70 εκ.5,99%
Φαρμακευτική δαπάνη2,488 δισ.2,358  δισ.-130 εκ.-5,23%
Λοιπές παροχές ασθένειας2,030 δισ.1,934  δισ.-96 εκ.-4,73%
ΣΥΝΟΛΑ6,61 δισ.ευρώ6,054 δισ ευρώ-561 εκ.ευρώ 

Το ζήτημα ΔΕΝ είναι η έλλειψη χρημάτων, αλλά η πολιτική κατεύθυνση. Μόλις λίγες μέρες πριν την κατάθεση του  προϋπολογισμού, δόθηκαν 120 εκατομμύρια ευρώ ως κρατική χρηματοδότηση στην αεροπορική  εταιρεία AEGEAN. Το διάστημα της πανδημίας χρηματοδοτήθηκαν επίσης επιχειρηματίες όπως των ΜΜΕ, αλλά και της Ιδιωτικής Υγείας.  Η Υγεία συνεχίζει να αντιμετωπίζεται από την Κυβέρνηση, πρώτιστα, ως πεδίο κερδοφορίας όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της Πανδημίας. Όπως έχουμε αναδείξει  ο ένας πυλώνας ανάπτυξης του Ιδιωτικού τομέα στην Υγεία είναι η υπο-χρηματοδότηση και υπο-στελέχωση του Δημόσιου συστήματος. Ο άλλος είναι η εκμετάλλευση των εργαζομένων.