Συνέδριο της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.

Στις 5 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 20ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας των Σωματείων της Ιδιωτικής Υγείας. (ΟΣΝΙΕ). Η Ομοσπονδία είναι πανελλαδικό όργανο που έχει μέλη της, τα ίδια τα Σωματεία. Κάθε Σωματείο ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που ψηφίζει εκλέγει συνέδρους, που παίρνουν μέρος στο Συνέδριο. Η αναλογία είναι 1 σύνεδρος κάθε 50 εργαζόμενοι που ψηφίζουν.

Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Σωματείων θα ψηφίσουν για  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Το Σωματείο μας, στο 20ο Συνέδριο  θα εκπροσωπηθεί από 5 συνέδρους. Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας, που γίνεται κάθε 3 χρόνια,  είναι μια πολύ   σημαντική διαδικασία που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πως θα κινηθεί ο Κλάδος το επόμενο διάστημα. Είναι η διαδικασία που καθορίζει ζητήματα όπως η ενότητα του Κλάδου, τα αιτήματα και οι μορφές διεκδίκησης. Για αυτούς τους λόγους δεν αφορά μόνο όσους συναδέλφους εκλέγονται ως αντιπρόσωποι, αλλά όλους μας. Για τις εξελίξεις σχετικά με το Συνέδριο, θα ενημερώνουμε.