Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, που προέκυψε από τις εκλογές (7 – 11 /12/2021) αποτελείται από:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλεξόπουλος Δημήτρης    τηλ. 6978 008209
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσέκος Αλέξανδρος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μανωλοπούλου Γιαννούλα
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρούλης Παναγιώτης
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαντώνη Παρασκευή
ΕΦΟΡΟΣ: Δημητρακοπούλου Δανάη

ΜΕΛΗ:
1. Ράπτης Αντώνης
2. Δακόπουλος Ανδρέας
3. Μοσχονάς Τάσος