Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, που προέκυψε από τις εκλογές ( 9 – 12 /12/2016) αποτελείται από:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλεξόπουλος Δημήτρης    τηλ. 6978 008209
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάπαρης Γιάννης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λεοναρδοπούλου Άννα
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καστώρης Τάσος
ΤΑΜΙΑΣ: Σκλάβος Γιάννης
ΕΦΟΡΟΣ: Κολοβού Ηλέκτρα

ΜΕΛΗ:
1. Μουρτζιάπη Ιωάννα
2. Μοστράτου Πόπη
3. Πολύδωρος Κώστας.