Όμιλος Ιατρικό Κέντρο – όμιλος ΥΓΕΙΑ: επιλεκτικά αυξήσεις σε εργαζόμενους.

 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

Δίνονται δώρο-επιταγές, όχι καθολικά σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά επιλεκτικά σε εργαζόμενους τμημάτων ή μονάδων.

ΥΓΕΙΑ:

Η Διοίκηση του επιχειρησιακού Σωματείου στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, ζήτησε συνάντηση με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, για το θέμα των αυξήσεων που δίνονται επίσης επιλεκτικά σε κάποιους εργαζόμενους.

Η εργοδοτική πολιτική  είναι απλή, διαχρονική και κοινή για  όλους τους εργοδότες     «ΔΙΑΙΡΕΙ και ΒΑΣΙΛΕΥΕ».