Παρεμβάσεις για καταβολή μισθών στους εργαζόμενους της Δομής Ψυχικής Υγείας “ΝΕΦΕΣ”. Νέα συγκέντρωση την Τετάρτη 3 Μαίου.

30/04/2023 usr 0

Στις 26 Απριλίου το Σωματείο με τους εργαζόμενους στη Δομή Ψυχικής Υγείας “ΝΕΦΕΣ” πραγματοποίησε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας. Στη συνάντηση θέσαμε το αίτημα να καταβληθούν […]

Ανοιχτή επιστολή των Προέδρων των Σωματείων του Κλάδου για το αίτημα υπογραφής Κλαδικής Σύμβασης στις κλινικές.

25/04/2023 usr 0

Η επιτακτική ανάγκη σύναψης Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζόμενους στις Κλινικές τονίζεται σε ανοιχτή επιστολή που υπογράφουν Πρόεδροι των Πρωτοβάθμιων Σωματείων του Κλάδου. […]