ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ “ΝΕΦΕΣ”. Μια θετική εξέλιξη: Οι εργαζόμενοι με το Σωματείο κράτησαν ανοιχτή τη Δομή.

25/07/2023 usr 0

Οι Δομές Ψυχικής Υγείας είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που περιθάλπουν ασθενείς με ψυχικά προβλήματα. Είναι εταιρείες  που εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το […]