5.10.2020 Εκδίκαση απαίτησης για αποζημίωση εργαζόμενης στο νοσ. ΜΗΤΕΡΑ

Την προηγούμενη Πέμπτη 1/10 εκδικάστηκε από το δικαστήριο υπόθεση  εργαζόμενης από το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, η οποία διεκδικεί από την εταιρεία το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται. Σύμφωνα με τον νόμο κάθε εργαζόμενος που παραιτείται μετά από 15 χρόνια συνεχόμενης εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούται το 50% της αποζημίωσης. Η εταιρεία δεν δέχτηκε να καταβάλλει την αποζημίωση και η εργαζόμενη κατέφυγε στο Δικαστήριο. Στην εκδίκαση της υπόθεσης παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία της Διοίκησης του Κλαδικού Σωματείου σε ένδειξη συμπαράστασης στην συνάδελφο. Επίσης υπέρ της εργαζόμενης κατέθεσε συνδικαλιστής του επιχειρησιακού Σωματείου και μέλος του Κλαδικού, εργαζόμενος στο ΜΗΤΕΡΑ . Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί περίπου σε 2 μήνες.