9 Νοεμβρίου. Πανελλαδική Απεργία

Αφίσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η Γ.Σ.Ε.Ε κήρυξε 24ωρη Πανελλαδική Απεργία για την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου.

Η Απεργία κηρύχθηκε σε μια περίοδο που ο αυξανόμενος πληθωρισμός συρρικνώνει δραματικά την αγοραστική δύναμη της μισθωτής εργασίας.  Η κατάσταση όμως ήταν ήδη επιβαρυμένη  πριν το κύμα ακρίβειας,  λόγω των χαμηλών μισθών.

Η απάντηση της Κυβέρνησης στην κατάσταση είναι η παροχή πρόσκαιρων, ισχνών  επιδομάτων που ΔΕΝ λύνουν το πρόβλημα. Το ίδιο συμβαίνει και στους Εργασιακούς χώρους. Οι Εργοδότες προσπαθούν να διαχειριστούν  τη δυσαρέσκεια με δώρο-επιταγές, πρόσκαιρά επιδόματα και όχι με μόνιμες και θεσμικά κατοχυρωμένες αυξήσεις.

Επομένως έχει σημασία να διεκδικηθεί με μαζική συμμετοχή στην Απεργία, αυτό που είναι σήμερα ανάγκη. Η επαναφορά του Εργατικού Συλλογικού Δίκαιου.

Δηλαδή:

  • Η αύξηση του κατώτατου μισθού σε αξιοπρεπές επίπεδο. Η διαμόρφωση του, με συλλογικές διαπραγματεύσεις και όχι με υπουργικές αποφάσεις.
  • Η υποχρεωτικότητα και η καθολική ισχύς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Να ισχύει η αρχή της πιο ευνοϊκής Σύμβασης. Να μην εργάζεται κανένας χωρίς Συλλογική Σύμβαση.
  • Η επαναφορά των επιδομάτων πολυετίας (τριετίες κ.λ.π.)
  • Η χρηματοδότηση και στελέχωση του ΣΕΠΕ (Επιθεωρήσεις Εργασίας) για να λειτουργεί αποτελεσματικά στην προστασία των εργατικών δικαιωμάτων.

Το Σωματείο μας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει στην Απεργία. Θα συμβάλλουμε στην επιτυχία της συγκέντρωσης των εργαζομένων της Ιδιωτικής  Υγείας την ημέρα της Απεργίας, για να αναδείξουμε και το αίτημα υπογραφής ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.