Εκτιμήσεις για την Γενική Απεργία στις 17 Απριλίου.

Η Απεργία στις 17 Απριλίου είχε επίκεντρο το ζήτημα της αντιμετώπισης της ακρίβειας. Το Σωματείο μας συμμετείχε στην Απεργιακή συγκέντρωση με τους εργαζόμενους του Κλάδου της Ιδιωτικής Υγείας [η ανακοίνωση σε μορφή αρχείου ΕΔΩ]

Το θετικό στοιχείο της Απεργίας είναι ότι τέθηκαν  με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο τα αιτήματα της μισθωτής εργασίας ξεφεύγοντας από μια γενική και αόριστη διαμαρτυρία χωρίς στόχευση. 

Πιο συγκεκριμένα.

Αγοραστική δύναμη των μισθών.

==>> Αναδείχτηκε η ανάγκη αύξησης του ύψους του κατώτατου μισθού (σήμερα ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα  – 830€ – βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχιας).

==>> Αναδείχτηκε ως βασική αιτία καθήλωσης των μισθών η κυριαρχία των ατομικών Συμβάσεων Εργασίας έναντι των Κλαδικών.

==>> Αναδείχτηκε το πρόβλημα της ψευδό-ενεργοποίησης των επιδομάτων τριετίας που παγώνει τους μισθούς των  παλιών-έμπειρων εργαζομένων.

Διαπραγματευτική ικανότητα της μισθωτής εργασίας.

Με την Απεργία στις 17 Απριλίου απαιτήθηκε να δημιουργηθεί  θεσμικό πλαίσιο κάλυψης των μισθωτών από Κλαδικές Συμβάσεις.

==>> Επαναφορά της δυνατότητας να διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός με απευθείας διαπραγματεύσεις των φορέων εργαζομένων και εργοδοτών και όχι από την Κυβέρνηση.

==>> Επαναφορά της επεκτασιμότητας δηλαδή της επέκτασης ισχύος μιας Σύμβασης σε ολόκληρο τον Κλάδο.

==>> Επαναφορά της μετενέργειας. Να παραμένει σε ισχύ μια Συλλογική Σύμβαση μέχρι να υπογραφεί νέα.   

Όλα τα παραπάνω είναι αιτήματα αναγκαία για να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ικανότητα των μισθωτών.

Προστασία από την ακρίβεια

Η πάταξη της κερδοσκοπίας, ο  αυστηρός έλεγχος στην διαμόρφωση τιμών και περιθωρίων κέρδους είναι αιτήματα που τέθηκαν στην Απεργία για να περιοριστεί δραστικά το κύμα ακρίβειας.

Η Απεργία στις 17 Απριλίου έθεσε τα ζητήματα στη σωστή τους διάσταση. Αποδείχτηκε ότι ο κόσμος της εργασίας έχει τη θέληση και την αποφασιστικότητα να μετέχει μαζικά στις κινητοποιήσεις, να γίνει πραγματικό άλμα στη συμμετοχή   για να αποκτήσει  η κάθε Απεργία το πραγματικό της νόημα να είναι κινητοποίηση διεκδίκησης και αποτελεσματικότητας  ξεπερνώντας προβλήματα και παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος.