Αρχική Σελίδα

Ο ιστότοπος του Κλαδικού Σωματείου περιλαμβάνει τις αναρτήσεις, τις ανακοινώσεις, τα video για τις εξελίξεις στους χώρους δουλειάς, στο Εργατικό Κίνημα, για τη δράση του Κλαδικού Σωματείου.

Η ανασκόπηση Δράσης για το 2020 σε μορφή αρχείου pdf ή flip-book.

Πρόσφατες αναρτήσεις