Δήλωση από το Σωματείο για φαινόμενα άσκησης ψυχολογικής βίας στους χώρους εργασίας

Με αφορμή τις καταγγελίες εργαζομένων για φαινόμενα άσκησης ψυχολογικής βίας στους χώρους δουλειάς από το Σωματείο έγινε η παρακάτω δήλωση https://www.youtube.com/watch?v=zMTMEnbZO0Y