Μία δημοσκοπική έρευνα για χρήσιμα συμπεράσματα.

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΩ

Το Ινστιτούτο Ερευνών της ΓΣΕΕ [ΙΝΕ-ΓΣΕΕ] δημοσίευσέ μία πολύ χρήσιμη δημοκοπική έρευνα, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που συστήνουμε να διαβαστεί.

Ξεχωρίζουμε από την έρευνα ότι το 65% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θεωρεί την αύξηση του κατώτατου μισθού ως το αποτελεσματικότερο μέσο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ μόνο το 3%, τα επιδόματα.

Επίσης μόνο το 20% απάντησε ότι αυξήθηκε ο μισθός του από 1/1/2022. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβεται με τον κατώτατο.

Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 49%, δήλωσε ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες που εργάζεται.

Τα στοιχεία της έρευνας είναι χρήσιμα για όλους μας. Όχι για να συζητάμε γενικά κι αόριστα, αλλά για να διαμορφώνουμε συγκεκριμένα αιτήματα.  Η θέση του Σωματείου μας ότι το βασικό ζήτημα είναι αύξηση των μισθών μέσα από υπογραφή Σύμβασης, εκφράζει την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων.  

Ολόκληρη η έρευνα μπορεί να διαβαστεί ΕΔΩ.