Για τους εργαζόμενους στις Δομές Ψυχικής Υγείας: Να καταβληθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Οι Δομές Ψυχικής Υγείας (ΑμΚΕ – Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες) είναι ιδιωτικές εταιρείες που χρηματοδοτούνται και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Για τους εργαζόμενους αυτό σημαίνει ότι είναι σε ισχύ το διευθυντικό δικαίωμα της πρόσληψης και της απόλυσης όπως ισχύει στον Ιδιωτικό τομέα.

Από την άλλη μεριά οι εργαζόμενοι αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου πράγμα που σημαίνει ότι έχουν «κοπεί» τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως ισχύει δηλαδή στο Δημόσιο.

Η τελευταία ανισορροπία αυτής της ιδιότυπης σχέσης μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα είναι η μη-καταβολή του μηνιαίου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που με κοινή Υπουργική Απόφαση αποδίδεται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και σε εποπτευόμενους φορείς.

Πάρα όμως την ρητή διατύπωση στον τίτλο της απόφασης («εποπτευόμενοι φορείς»), οι εργαζόμενοι στις ΑμΚΕ Ψυχικής Υγείας δεν αναφέρονται ως συγκεκριμένη κατηγορία στην κατάταξη των κατηγοριών που βρίσκεται στο κείμενο της απόφασης, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν το επίδομα.

Είναι ξεκάθαρα μια αδικία για τους συναδέλφους που πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί.

Το Σωματείο μας έχει ήδη αποστείλει επιστολή στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας να δοθεί συμπληρωματική οδηγία προκειμένου να μπορούν οι συνάδελφοι να λαμβάνουν το επίδομα.