Πως θα γίνει η ενημέρωση των εργαζομένων για την πρόταση Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας, στις Ιδιωτικές Κλινικές.

Τα Σωματεία του Κλάδου των Ιδιωτικών Κλινικών, έχουν ξεκινήσει διαδικασία ενημέρωσης των εργαζομένων με την πρόταση της Ομοσπονδίας (ΟΣΝΙΕ), για την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές. Το κύριο εργαλείο σε αυτή τη προσπάθεια είναι η διακίνηση ειδικού φυλλαδίου, που αναλύει τους όρους της πρότασης.

Το Σωματείο μας, θα διακινήσει ηλεκτρονικά και με έντυπη μορφή στους εργασιακούς χώρους, το φυλλάδιο με την πρόταση της Ομοσπονδίας.

Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας, είναι να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι, τί ακριβώς διεκδικεί η Ομοσπονδία και τα Σωματεία. Δηλαδή ποια είναι τα αιτήματα για τους μισθούς,  για τα επιδόματα  και για τα θεσμικά δικαιώματα. Γιατί η υπόθεση της Κλαδικής Σύμβασης είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων.

Έχει μεγάλη σημασία ότι σήμερα ο Κλάδος μας (Σωματεία και Ομοσπονδία), ενωμένος και με σχέδιο διεκδικεί συγκεκριμένους όρους Εργασίας και δεν αναλώνεται σε γενικές και αόριστες περιγραφές της κατάστασης.

Τονίζουμε ότι η υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης είναι απαραίτητη για:

  • Να αντιστοιχηθούν οι αμοιβές στις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας. Να μπορούμε να ζούμε από μία δουλειά.
  • Να εργαζόμαστε με κανόνες στα δικαιώματα μας, στους μισθούς, τα επιδόματα, και συνολικά στους όρους εργασίας. Για να βγούμε από το χάος που έχουν δημιουργήσει οι ατομικές συμφωνίες και  η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.