Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) , έχει οριστεί Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών». Τα σεμινάρια αφορούν 1.210 εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης αφορούν τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

  1. Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  2. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας
  3. Διαχείριση ασθενών τρίτης ηλικίας- οργάνωση υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας

Οι αιτήσεις συμμετοχής λήγουν στις 29/9/2021. Για λεπτομέρειες δείτε ΕΔΩ