Παρεμβάσεις του Σωματείου σε επιθεωρήσεις εργασίας. GRAND CARE. Απόλυση Συνδικαλιστή

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τριμερής συνάντηση στις 24/6/2021

[Η υπόθεση περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνης 2021]

Η ΥΠΟΘΕΣΗ:

Στις αρχές Απρίλη η εργοδοσία του γηροκομείου GRAND CARE ανακοίνωσε την απόλυση 5 συναδέλφων που εργάζονταν στην κουζίνα, με την αιτιολογία ότι δόθηκε η υπηρεσία σε εξωτερική εταιρεία. Πραγματοποιήσαμε παρέμβαση για να ακυρωθούν οι απολύσεις. Εργαζόμενος— μέλος της Διοίκησης του Σωματείο έκανε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας .

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΗΜΑ από το 2019.

Η συνδικαλιστική απόλυση έγινε γιατί ο συνάδελφος που εργάζεται στην επιχείρηση, ανέδειξε το ζήτημα με την μη-καταβολή ενσήμων από τον Σεπτέμβρη του 2019. Με τις παρεμβάσεις του Σωματείου στο ΙΚΑ και στον εργοδότη, εξασφαλίσαμε την ασφαλιστική ικανότητα των εργαζομένων για το 2021, παραμένοντας όμως σε εκκρεμότητα η καταβολή όλων των ενσήμων. Η παρουσία συνδικαλιστή στο χώρο δουλειάς είναι το πρόβλημα του εργοδότη για αυτό προχώρησε στην απόλυση. Αν δεν ανακαλέσει την απόφαση αυτή ο συνάδελφος θα κινηθεί δικαστικά.