Παρεμβάσεις του Σωματείου σε επιθεωρήσεις εργασίας. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Εργαζόμενος διεκδικεί το ανθυγιεινό επίδομα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τριμερής συνάντηση στις 31/5/2021

[Η υπόθεση περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνης 2021]

Η ΥΠΟΘΕΣΗ:

Συνάδελφος με ειδικότητα νοσοκόμου εργάστηκε από το 2015 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, από το οποίο οικειοθελώς  αποχώρησε το 2021.

Η εταιρεία  όταν προσέλαβε τον εργαζόμενο, κατέβαλλε κανονικά το ανθυγιεινό επίδομα (15%) με βάση την Κλαδική Σύμβαση εργασίας που ήταν τότε σε ισχύ.

Το 2016 ο ΟΜΕΔ εξέδωσε Διαιτητική Απόφαση που έχει την ισχύ Κλαδικής Σύμβασης. Στην απόφαση αυτή  υπάρχει η διατύπωση ότι για τους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν μετά τις 28/6/2012 ορίζεται ως Βασικός Μισθός τα 660 ευρώ μεικτά.

Η εταιρεία με βάση αυτή τη διατύπωση «έκοψε» το ανθυγιεινό επίδομα από τον εργαζόμενο. Ο συνάδελφος  σήμερα αξιώνει την καταβολή του επιδόματος με αναδρομική ισχύ. (περίπου 4.000 ευρώ)

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Η επιθεωρήτρια εργασίας, συνέστησε στην εταιρεία να καταβάλλει το ποσό στον εργαζόμενο.

Η παρέμβαση του Σωματείου ήταν καθοριστική για να έχει ο εργαζόμενος ένα επιπλέον επιχείρημα στην δικαστική διεκδίκηση και να μην πάρει αρνητική θέση η Επιθεώρηση.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

 Ο εργαζόμενος δικαιούται ξεκάθαρα  το επίδομα, το οποίο  κακώς κόπηκε. Η διατύπωση της Διαιτητικής Απόφασης αφορά τους βασικούς μισθούς και όχι τα επιδόματα. Εξάλλου στην αιτιολογική έκθεση της Διαιτητικής Απόφασης του ΟΜΕΔ  αναφέρεται ότι  «…πρέπει να μειώνεται η μεγάλη ανισότητα στις διαφορές παλαιών και νέων εργαζομένων….».  Επομένως ΔΕΝ δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η περικοπή

του επιδόματος που όχι μόνο δεν μειώνει αλλά αυξάνει τη διαφορά.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Όπως στους περισσότερους Κλάδους, έτσι και στην Ιδιωτική Υγεία, μία σειρά από ρυθμίσεις των μνημονιακών νόμων εκτός από μεγάλες μειώσεις μισθών, απορρύθμισαν εντελώς τις σχέσεις εργασίας στους χώρους δουλειάς. Το πάγωμα των επιδομάτων     τριετίας, η κατάργηση της υποχρεωτικότητας των Συμβάσεων, ο διαχωρισμός νέων  και παλιών εργαζόμενων είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Σήμερα που η Εργοδοσία του Κλάδου πιέζεται από τις πολλές παραιτήσεις εργαζομένων, προτιμάει να δίνει επιλεκτικά και ατομικά μικρές αυξήσεις, μπόνους, δώρο-επιταγές κλπ, παρά να  υπογράψει Κλαδική Σύμβαση που θα αυξήσει ουσιαστικά  και μόνιμα τους μισθούς.

Το παράδειγμα του συναδέλφου είναι χαρακτηριστικό: Το Ιατρικό Κέντρο από τη μία μεριά  κόβει ένα θεσμοθετημένο και κατοχυρωμένο επίδομα και από την άλλη  δίνει δώρο-επιταγές πολύ μικρότερης αξίας, επιλεκτικά και όχι σε όλους τους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε ανάγκη από προσωρινά  φιλοδωρήματα. Απαιτούμε Κλαδική Σύμβαση  με αυξήσεις και επιδόματα, επιδόματα τριετίας, θεσμικά δικαιώματα.