Παρεμβάσεις του Σωματείου σε επιθεωρήσεις εργασίας. ΒΑΣΙΛΑΚΕΙΟΝ: Μονομερής και υποχρεωτική χορήγηση άδειας από την Εργοδοσία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τριμερής συνάντηση στις 9/6/2021

[Η υπόθεση περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνης 2021]

Η ΥΠΟΘΕΣΗ:

Στο γηροκομείο ΒΑΣΙΛΑΚΕΙΟΝ που βρίσκεται στην Κυψέλη, η εργοδοσία της εταιρείας υποχρέωσε εργαζόμενη να πάρει ολόκληρη την καλοκαιρινή άδεια μέσα στον Μάιο. Μάλιστα αυτή η απόφαση ανακοινώθηκε στην εργαζόμενη, μία μόλις μέρα πριν ξεκινήσει η άδεια της.

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Η συνάδελφος προσπάθησε να κάνει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας αλλά η επιθεώρηση δεν το δέχτηκε (γεγονός απαράδεκτο) και έτσι την καταγγελία την έκανε το Σωματείο μας, για λογαριασμό της εργαζόμενης. Η παρέμβαση του Σωματείου στην εργοδοσία και στην επιθεώρηση εργασίας είχαν αποτέλεσμα να υποχωρήσει η εργοδοσία και να δεσμευτεί ότι θα δώσει την άδεια όταν το αιτηθεί η ίδια η εργαζόμενη.

Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ:

Ο εργοδότης προχώρησε στην μονομερή χρέωση της κανονικής άδειας για λόγους εκδίκησης. Προσπάθησε να τιμωρήσει την εργαζόμενη όταν η τελευταία διαμαρτυρήθηκε για το υπόλοιπο άδειας που δεν είχε πάρει από το 2020. Επιπρόσθετα έγινε προσπάθεια να απομονωθεί η εργαζόμενη από τους υπόλοιπους συναδέλφους για να οδηγηθεί σε παραίτηση. Το Σωματείο μας στηρίζει τους συναδέλφους στο γηροκομείο και άμεσα θα κάνει παρέμβαση στο χώρο για να διασφαλίσουμε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων.