Για την Κυβερνητική εξαγγελία για αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε  ότι ο κατώτατος μισθός από 1 Μαίου  διαμορφώνεται στα 713 ευρώ μικτά, δηλαδή περίπου 615 ευρώ καθαρά για 8ωρη εργασία. [Η ανακοίνωση σε μορφή pdf ΕΔΩ]

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

 • Οι μισθοί που ανακοινώνονται είναι πάντα οι μικτοί μισθοί, όχι οι καθαρές απολαβές και δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς οι τυχόν προσαυξήσεις (υπερωρίες, εργασία σε αργίες, νυχτερινή εργασία).
 • H αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά, αποκλειστικά και μόνο όσους εργαζόμενους έχουν προσληφθεί μετά την λήξη (και μη-ανανέωση) των Κλαδικών Συμβάσεων. Αυτοί είναι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.  Για παράδειγμα στις Ιδιωτικές Κλινικές είναι οι εργαζόμενοι που  έχουν προσληφθεί μετά το 2016.
 • Εάν ο μισθός που καταβάλλει ο Εργοδότης σε έναν εργαζόμενο είναι μεγαλύτερος από τον κατώτατο (οικειοθελή παροχή), τότε ο Εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δώσει τόση αύξηση, ώστε ο μισθός να φτάσει τουλάχιστον τα 713 ευρώ μικτά.
 • Στην αμοιβή του κατώτατου μισθού, ισχύει 10% προσαύξηση για κάθε τριετία εργασίας, αλλά  μόνο για τριετίες που έγιναν πριν το 2012.

Άρα κάθε συνάδελφος, πρέπει να δει εάν οι αμοιβές του (χωρίς τις προσαυξήσεις από υπερωρίες, εργασία σε αργίες και νυχτερινή εργασία) είναι μικρότερες από 713 ευρώ μικτά. Τότε και μόνο δικαιούται την αύξηση.  

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

Όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, το 2012 ήταν 751 ευρώ μικτά. Σήμερα διαμορφώνεται στα 713 ευρώ, υπολείπεται δηλαδή 38 ευρώ, από τον κατώτατο που ίσχυε μια δεκαετία πριν, ενώ η αύξηση που ανακοινώθηκε δεν καλύπτει ούτε καν τον τωρινό πληθωρισμό. Άρα σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται οι ανάγκες του εργαζόμενου, για αξιοπρεπή μισθό.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ  ΣΗΜΑΙΝΕΙ:       ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

Σήμερα ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, αμείβεται με τον κατώτατο μισθό (υπολογίζεται σε 650.000 εργαζόμενους). Αυτό συμβαίνει γιατί δεν ισχύει η υποχρεωτική σύναψη Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας. Όταν λήγει η διάρκεια των Συμβάσεων, δεν υπογράφονται νέες Συμβάσεις. Έτσι οι μισθοί των παλιών εργαζομένων μένουν παγωμένοι, ενώ οι νέο-προσλαμβανόμενοι συνάδελφοι (ανεξαρτήτου ηλικίας) αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι ο κατώτατος μισθός στην πραγματικότητα έχει θεσμοθετηθεί ως ο μισθός του ανειδίκευτου εργαζόμενου, του εργαζόμενου που προσλαμβάνεται χωρίς να έχει ειδικότητα, δηλαδή χωρίς εμπειρία και γνώσεις.

Οι Ειδικότητες αναγνωρίζονται μόνο μέσα στις Κλαδικές Συμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα, στις Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας αποτυπώνονται:

 • Οι μισθοί ανά ειδικότητα.
 • Οι Ειδικές συνθήκες εργασίας (επιδόματα όπως το ανθυγιεινό ή θεσμικά δικαιώματα όπως οι ειδικές άδειες)
 • Οι Γνώσεις (επιδόματα σπουδών)
 • Η Εμπειρία (επιδόματα τριετιών)

Οι ειδικότητες των εργαζομένων ενώ αξιοποιούνται στο έπακρο κατά τη διάρκεια της εργασίας, σήμερα ΔΕΝ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ.

Για να έχουμε αυξήσεις, αντίστοιχες με το αποτέλεσμα της εργασίας μας είναι απαραίτητο:

 • Να αυξηθεί σημαντικά ο κατώτατος μισθός, για να υπάρχει ισχυρή βάση  για τους μισθούς των επιμέρους Κλάδων εργασίας. 
 • Να υπογραφούν και να γίνουν υποχρεωτικές οι Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας. Να εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι σε Κλαδική Σύμβαση Εργασίας, χωρίς τα παζάρια των ατομικών διαπραγματεύσεων.  
 • Να επανέλθουν τα επιδόματα τριετίας.

Με βάση τα παραπάνω ο Κλάδος μας ενωμένος, στηρίζει την πρόταση για Κλαδική Σύμβαση που βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης με τον Εργοδοτικό φορέα των Κλινικών.