Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε από τη Διοίκηση,  ο απολογισμός της δράσης του Σωματείου για το 2022.

Η ανακοίνωση σε μορφή αρχείου ΕΔΩ

  • Έγινε  με ακρίβεια περιγραφή της γενική κατάσταση, όπως και της κατάστασης στους χώρους δουλειάς για να γνωρίζουμε τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες παρέμβασης του Σωματείου.
  • Εξηγήθηκαν οι λόγοι  που το Κλαδικό Σωματείο προσανατολίζει τη δράση του στην ικανοποίηση του αιτήματος υπογραφής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας με αυξήσεις. Έγινε αναλυτική αναφορά στη διαπραγμάτευση που διεξάγει η Ομοσπονδία με τον Εργοδοτικό φορέα των Κλινικών με τη συγκεκριμένη πρόταση-αίτημα του Κλάδου και στην ανάγκη να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια από όλα τα Σωματεία.
  • Δόθηκε έμφαση στη προσπάθεια που κάνει το Σωματείο μας να συμβάλει στον συντονισμό  και την ενωμένη δράση των Σωματείων του  Κλάδου.
  • Παρουσιάστηκε η συμμετοχή του Σωματείου στις εργατικές κινητοποιήσεις και οι παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς για συγκεκριμένα ζητήματα.

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν συνδικαλιστές από Πρωτοβάθμια Σωματεία και ο πρόεδρος της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.

Η Διοίκηση του Κλαδικού Σωματείου θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια για υπεράσπιση και διεύρυνση των  δικαιωμάτων των εργαζομένων, για προβολή της σημασίας της εργασίας μας.

Το Κλαδικό Σωματείο με τη δράση, τη συνέπεια  και τις εύστοχες παρεμβάσεις του έχει αυξήσει το κύρος του στον κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας. Θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία με σκοπό την ενίσχυση του Σωματείου μας , απορρίπτοντας  διχαστικές λογικές μικρό-παραταξιακών σκοπιμοτήτων.