Μόνο με ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ θα δούμε πραγματικές αυξήσεις

Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη θέση μας ότι η μοναδική περίπτωση πραγματικών αυξήσεων είναι μέσα από σύναψη ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ:  Tα τελευταία 2 χρόνια οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν τη λαϊκή κατανάλωση έχουν σημειώσει μια εκρηκτική άνοδο, όπως τα είδη διατροφής κατά 25,63 %. (αναλυτικά εδώ)

ΨΕΥΤΟ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΕΤΙΩΝ:  Έχουμε ήδη ενημερώσει (δείτε ΕΔΩ) ότι η ενεργοποίηση των τριετιών όπως ψηφίστηκε πρόσφατα είναι εμπαιγμός των εργαζομένων γιατί :

  • Τα χρόνια 2012 – 2023 ΔΕΝ υπολογίζονται ως προϋπηρεσία για κανέναν, είναι κυριολεκτικά χαμένα χρόνια.
  • Όσοι εργαζόμενοι εργάζονται χωρίς Συλλογική Σύμβαση σε ισχύ – όπως συμβαίνει στον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείαςαυτοί οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται μέχρι 3 τριετίες. Αυτό σημαίνει ότι στους «παλιούς» εργαζόμενους που ήδη υπολογίζονται οι 3 τριετίες πριν το 2012, δεν προκύπτει καμία αύξηση.    
  • Ακόμα και για όσους προκύψει οποιαδήποτε αύξηση από την ψευτό-ενεργοποίηση των τριετιών, αυτή η αύξηση θα συμψηφίζεται με τυχόν αυξήσεις που έχουν δοθεί σε ατομικό επίπεδο.

Με αυτή την δεδομένη κατάσταση οι εργοδότες προχωράνε σε κάποιες  αυξήσεις που δίνονται ακόμα και με μορφή κουπονιών. Οι αυξήσεις αυτές δεν καλύπτουν παρά ένα μικρό μέρος της απώλειας της αγοραστικής δύναμης, ενώ βρίσκονται πάντα στην ευχέρεια του εργοδότη να αναιρεθούν.

Εμείς ως εργαζόμενοι βλέπουμε και υπολογίζουμε την αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι το κριτήριο για να πούμε αν μία αύξηση είναι ικανοποιητική ή όχι.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 Το Σωματείο μας στον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας έχει δραστηριοποιηθεί έντονα για να υπογραφεί Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η πρόσφατη ψήφιση της ρύθμισης για την ενεργοποίηση των τριετιών επιβεβαιώνει τη θέση μας γιατί:

Αν έχουμε Κλαδική Σύμβαση θα παίρνουμε αύξηση μόλις κλείνουμε τριετία ανεξάρτητα από το ανώτερο όριο των 3 τριετιών που ισχύει όσο δεν έχουμε Σύμβαση. Επιπλέον οι αυξήσεις θα υπολογίζονται με τον μισθό της Σύμβασης και όχι με τον κατώτατο.

Όσον αφορά το ζήτημα των οικειοθελών αυξήσεων: Αυτές πρέπει να δίνονται με αντικειμενικούς όρους, να υπολογίζουν την εμπειρία και τις γνώσεις και να μην γίνονται αιτία διαχωρισμών και αδικιών.  Έχουμε κάνει παρεμβάσεις με αυτή τη θέση σε εταιρείες χωρίς όμως την αυταπάτη ότι οι οικειοθελείς παροχές μπορούν να αντικαταστήσουν τις Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας.

Τέλος για να έχουμε μια πλήρη εικόνα της σημασίας των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας και της σύνδεσης με την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων αναφέρουμε ότι στον ιδιωτικό τομέα από το σχεδόν 100% των εργαζομένων που καλύπτονταν με Κλαδική Σύμβαση το 2010, σήμερα καλύπτεται λιγότερο από το 29%.