Ανακοίνωση του Σωματείου στο ΜΗΤΕΡΑ για το θέμα των επικουριών.

Ένα σημαντικό θέμα αναδεικνύει το Σωματείο εργαζομένων στο ΜΗΤΕΡΑ. Είναι το θέμα των επικουριών.

Οι επικουρίες είναι οι μετακινήσεις εργαζομένων σε διαφορετικά τμήματα από αυτά που ανήκουν (της ίδιας όμως ειδικότητας) προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προκύπτουν.

Όπως σωστά αναφέρεται στην ανακοίνωση του Σωματείου στο ΜΗΤΕΡΑ, οι επικουρίες είναι έκτακτο μέτρο που λόγω της φύσης της δραστηριότητας ενός Νοσοκομείου είναι επιβεβλημένο να καλύπτονται.

Η τεράστια έλλειψη προσωπικού όμως μετατρέπουν ένα έκτακτο μέτρο σε μόνιμο.

Οι συνέπειες της συνεχιζόμενης μετακίνησης εργαζομένων (επικουρίες) έχει ως αποτέλεσμα την εξαντλητική δουλειά τροφοδοτώντας τον φαύλο κύκλο: Εντατικοποίηση – παραιτήσεις – μεγαλύτερη εντατικοποίηση.

Πίσω βέβαια από την έλλειψη προσωπικού κρύβονται κατά βάση οι χαμηλές αμοιβές που επικρατούν στον Κλάδο μας. Επομένως η αύξηση των μισθών, η κατοχύρωση δικαιωμάτων, η  ύπαρξη κανόνων εργασίας που εξασφαλίζονται μέσω Κλαδικής Σύμβασης είναι ανάγκη για τους εργαζόμενους και για την υψηλή παροχή υπηρεσιών υγείας.

Η ανακοίνωση του επιχειρησιακού Σωματείου ΕΔΩ