Περιοδεία της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. στο νοσοκομείο Σαντορίνης.

Αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ομοσπονδίας επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Σαντορίνης στις 27 & 28 Νοεμβρίου.

η ανακοίνωση της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. [ΕΔΩ]

Πραγματοποιήθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις με τα μέλη της Διοίκησης του Σωματείου, με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και με την εντεταλμένη σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας για το Νοσοκομείο Σαντορίνης.

Η λειτουργία του Νοσοκομείου Σαντορίνης

Το Νοσοκομείο Σαντορίνης λειτουργεί υπό το ιδιαίτερο καθεστώς Ανώνυμης Εταιρείας του Δημοσίου (ΑΕΜΥ). Δεν είναι ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ. παρότι συστήθηκε και εποπτεύεται από το Δημόσιο, ενώ οι συνάδελφοι εργάζονται με σχέσεις Ιδιωτικού Δικαίου. Για αυτό το λόγο το Σωματείο των εργαζομένων ανήκει στη δύναμη της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.

Ο σκοπός  της μικτής λειτουργίας του Νοσοκομείου (Δημόσιο με όρους Ιδιωτικού Δικαίου)  είναι να λειτουργήσει πιλοτικά ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο συνύπαρξης Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Ο πυρήνας αυτής της  πολιτικής ορίζει ότι τα Νοσοκομεία πρέπει να μπορούν να αυτό-χρηματοδοτούνται από ιδία έσοδα-κέρδη για μπορέσουν να λειτουργήσουν.

Εδώ βέβαια τίθεται το μεγάλο ζήτημα, κατά πόσο είναι δυνατόν να παρέχονται ολοκληρωμένες  και αναβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας για όλους όσους έχουν ανάγκη από ένα κρατικό Νοσοκομείο που λειτουργεί με όρους ιδιωτικού τομέα.

Η εμπειρία που κατατέθηκε από το Σωματείο των εργαζομένων είναι ότι το μοντέλο ΣΔΙΤ απέτυχε, οδηγώντας το Νοσοκομείο σε υποβάθμιση, σε υπό-στελέχωση. Έτσι μια  μονάδα που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων σε μια νευραλγική περιοχή, ουσιαστικά υποβαθμίζεται.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Στο νοσοκομείο της Σαντορίνης εκτός από τις συνθήκες εργασίας που είναι παρόμοιες με τον Ιδιωτικό τομέα, υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τη διαμονή των συναδέλφων λόγω της δυσκολίας εξασφάλισης στέγης. Το ζήτημα αυτό έχει αναδειχτεί πολλές φορές από το Σωματείο των εργαζομένων με παρεμβάσεις στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, στο Δήμο και σε τοπικούς φορείς.

Το Σωματείο διεκδικεί πλήρη ένταξη του Νοσοκομείου στο Ε.Σ.Υ., στελέχωση και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ώστε να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Στο πλευρό του Σωματείου βρίσκεται και η τοπική κοινωνία.

Η Ομοσπονδία στηρίζει τα Πρωτοβάθμια Σωματεία

Η Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. στηρίζει τα αιτήματα των συναδέλφων. Δηλώσαμε ότι θα προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στην ανάδειξη των διεκδικήσεων.

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των πρωτοβάθμιων Σωματείων. Οι επισκέψεις στους χώρους δουλειάς και οι συναντήσεις με τις Διοικήσεις των Σωματείων,  είναι η ζωντανή απόδειξη της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται να ισχυροποιηθεί ο Κλάδος των εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία και συσπειρωμένος να πετύχει τις διεκδικήσεις του, με κυριότερη την υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.   

Ανακοινώσεις

Ανάρτηση του Σωματείου Θήρας [ΕΔΩ]