Η παραχώρηση κλινών του ιδιωτικού τομέα.

Η συμφωνία των επιχειρηματιών της Ιδιωτικής Υγείας, με το Υπουργείο προβλέπει την παραχώρηση 300 κλινών του Ιδιωτικού τομέα, για περιστατικά COVID. [ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ] [Συνέντευξη στο ράδιο Alpha 989]

Για τους όρους ασφαλούς μετακίνησης και παραμονής στις Κλινικές, το Υπουργείο Υγείας, αρκέστηκε σε μια γενικόλογη αναφορά. Το Σωματείο μας παίρνει πρωτοβουλία και θέτει τα αιτήματα των εργαζομένων στις Διευθύνσεις των μονάδων και στην Υγειονομική Περιφέρεια,  για να μην γίνουν οι Κλινικές εστίες διασποράς.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

  1. Αυστηρή απομόνωση των περιστατικών COVID από τα υπόλοιπα περιστατικά λοιπής νοσηρότητας (ειδικοί όροφοι νοσηλείας)
  2. Να οριστεί από κάθε μονάδα για κάθε βάρδια, το ιατρό-νοσηλευτικό και λοιπό  που θα απασχοληθεί αποκλειστικά, με τα συγκεκριμένα περιστατικά. Στο προσωπικό να δοθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και να ελέγχεται με τον διαγνωστικό έλεγχο για COVID.
  3. Να τηρηθούν αυστηρές διαδικασίες απολυμάνσεων των χώρων παρουσίας των ασθενών. Από τη διακομιδή (ασθενοφόρα) ως τους εσωτερικές κοινόχρηστους χώρους (π.χ. για τις απαραίτητες εξετάσεις).
  4. Οι   προϋποθέσεις ασφαλούς μετακίνησης και παραμονής των ασθενών, όπως και οι τεχνικές προδιαγραφές των κλινικών (π.χ. επάρκεια δικτύων ιατρικών αερίων), να ελεγχθούν με επιτόπιο έλεγχο από υπηρεσίες του Υπουργείου και να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Επισημαίνουμε τον εξής κίνδυνο:  Η δεδομένη  έλλειψη  προσωπικού στις Ιδιωτικές Κλινικές, η οποία ενισχύεται από την απουσία συναδέλφων λόγω νόσησης, δημιουργεί την πιθανότητα να  απασχολείται το ίδιο προσωπικό ταυτόχρονα σε COVID και μη-COVID περιστατικά, με ορατό τον κίνδυνο ευρείας διασποράς.

Όσον αφορά τις συνθήκες Εργασίας:  Να γίνουν έλεγχοι από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας στις συγκεκριμένες  κλινικές, για την τήρηση της 11ωρης υποχρεωτικής ανάπαυσης, του 5ήμερου και της πλήρους αμοιβής των Υπερωριών.

Τα ζητήματα που θέτουμε αφορούν τη Δημόσια Υγεία:  Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να ορίσει με σαφήνεια, να ελέγξει, να γνωστοποιήσει, στα Σωματεία και την Ομοσπονδία των εργαζομένων, προϋποθέσεις ασφαλούς περίθαλψης όλων των περιστατικών.