Παρέμβαση του Σωματείου στον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Την Δευτέρα 12 Ιουλίου αντιπροσωπεία της Διοίκησης του Σωματείου μας πραγματοποίησε συνάντηση [Ανακοίνωση] με τη Διεύθυνση προσωπικού του ομίλου Βιοιατρική , για τα εξής θέματα.

Για τους συναδέλφους  που προέρχονται από την Βιοκλινκή Πειραιά.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν την εργασία τους σε μονάδες του ομίλου, χωρίς να διαφοροποιηθούν οι μισθολογικοί και θεσμικού όροι, δηλαδή οι μισθοί και τα ωράρια. Επίσης δεν θα γίνει αλλαγή των ειδικοτήτων, εξασφαλίζοντας ότι θα διατηρηθούν, (για όσους έχουν μέχρι σήμερα), τα βαρέα ένσημα. Τέλος η επιλογή των μονάδων θα γίνει με κριτήριο  τον τόπο κατοικίας.

Αρκετούς μήνες πριν ανακοινωθεί η αναστολή λειτουργίας της Βιοκλινικής Πειραιά το Σωματείο μας, κινητοποιήθηκε για να διασφαλιστούν όλα τα εργασιακά δικαιώματα και οι θέσεις εργασίας. Σήμερα, μετά από μια μακρά περίοδο ανασφάλειας, αποδείχτηκε  ότι η δράση του Σωματείου υπήρξε έγκαιρη και  καθοριστική.

Για την Βιοκλινκή Αθήνας.

Ζητήσαμε την πρόσληψη 2 εργαζομένων με την ειδικότητα “Γενικών καθηκόντων”. Είναι απαράδεκτο να επιφορτίζονται οι νοσοκόμοι της Κλινικής χειρωνακτικές εργασίες άσχετες με το αντικείμενο εργασίας τους.

Για  όλους τους εργαζόμενους του ομίλου.

  1. Να εφαρμοστεί αυστηρό πλαίσιο πλήρους αμοιβής της παρεχόμενης εργασίας για όλους. Δηλαδή Σταθερή-5ημερη-8ωρη εργασία που σημαίνει ότι οποιαδήποτε επιπλέον εργασία [όπως υπερωρίες, επιπλέον μέρες] πρέπει να αμείβεται κανονικά, με προσαύξηση στο μισθό και όχι με «οφειλόμενες» ώρες ή ρεπό, εκπτωτικά κουπόνια κ.α.
  2. Να δίνονται σε όλους τους εργαζόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις  τα επιδόματα: Ανθυγιεινό – Τέκνων – Σπουδών.

Συνάδελφοι,    Το Σωματείο μας παρεμβαίνει στις Εργοδοσίες των ομίλων με σκοπό να διαμορφωθεί ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που θα εξασφαλίσει  το αυτονόητο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου  να μην δουλεύει ούτε μισή ώρα χωρίς πραγματική αμοιβή. Οι αμοιβές μας να είναι κατοχυρωμένες και όχι αποτέλεσμα ατομικών διαβουλεύσεων που δημιουργούν αδικίες, σχέσεις εξάρτησης, διχόνοιες,  ισχυροποιούν το διευθυντικό δικαίωμα και τελικά οδηγούν  τους εργαζόμενους στην αναζήτηση αλλαγής δουλειάς.

Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν όροι σταθερότητας της εργασίας, θα μειωθεί ο φόρτος εργασίας αφού θα προσλαμβάνονται  εργαζόμενοι που θα μένουν στις δουλειές και  δεν θα παραιτούνται οι παλιοί συνάδελφοι που έχουν γνώση και εμπειρία

Εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε συμφέρον να ισχυροποιήσουμε τα Σωματεία μας, να διεκδικούμε χωρίς υποχώρηση αυτά που δικαιούμαστε και να αγωνιστούμε οργανωμένα  και συλλογικά για αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη:

  • Κλαδική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους βασικούς μισθούς.
  • Επαναφορά επιδομάτων τριετίας.
  • Αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ακολουθεί σύντομο παράρτημα με τη νομοθεσία που ισχύει σήμερα για την επιπλέον εργασία.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΜΕΡΑ (εκτός Κυριακής ή αργίας)  

Η εργασία, που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας,  αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο (1/25 του μισθού) προσαυξημένο κατά 30%.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ή ΑΡΓΙΑ:

Προσαύξηση­ 75% ­επί του νόμιμου 1/25 ­του μισθού τους, αν πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις περί Κυριακής αργίας  (π.χ. σε κλινικές για εργαζόμενους σε κυλιόμενο ωράριο) 

Προσαύξηση ­75% και το­ 1/25 ­του καταβαλλόμενου μισθού τους, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν την Κυριακή έκτακτα (π.χ. Διαγνωστικά Κέντρα)     

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ:

Μέχρι μία (1) ώρα την ημέρα επιπλέον εργασία (υπερεργασία) αμείβεται με 20% προσαύξηση στο ωρομίσθιο

Μετά την 1η επιπλέον ώρα οι υπόλοιπες έως τρεις (3) ώρες ημερησίως και μέχρι τη συμπλήρωση εκατό πενήντα (150) ωρών ετησίως θεωρούνται υπερωρίες και αμείβονται με 40% προσαύξηση στο ωρομίσθιο.

Μετά το όριο των 150 ωρών ετησίως ή για παράνομες υπερωρίες (π.χ. που δεν δηλώνονται) η προσαύξηση στο ωρομίσθιο είναι 120%