Παρεμβάσεις του Σωματείου σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΑμΚΕ)

Το Σωματείο μας όπως είναι γνωστό έχει μέλη που εργάζονται σε Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες Ψυχικής Υγείας. Αυτές οι μονάδες αναλαμβάνουν  τη φροντίδα ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα έσοδα τους προέρχονται από επιδοτήσεις του Υπουργείου Υγείας ή από διάφορα κονδύλια όπως το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις μονάδες είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι αν και αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο Δημοσίου.

Οι τελευταίες παρεμβάσεις του Σωματείου σε εταιρείας ΑμΚΕ:

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

Σε μονάδα στο Ελληνικό. Δύο εργαζόμενες προχώρησαν σε  δικαστικό αγώνα για δεδουλευμένα που τους οφείλονται. Στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας υπέρ των εργαζόμενων ο πρόεδρος του Σωματείου μας. Το πιο εντυπωσιακό  σε αυτή την υπόθεση είναι ότι στο συμφωνητικό πρόσληψής υπάρχει όρος ότι ο μισθός των εργαζομένων εξαρτάται από τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ. Δηλαδή αν δεν πληρώνει το ΕΣΠΑ δεν θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι.

Με βάση αυτόν τον όρο η εργοδότρια εταιρεία δεν αναγνωρίζει τις οφειλές της. Ο όρος αυτός είναι εντελώς παράνομος γιατί πρώτα από όλα δεν μπορεί να υπάρχει όρος πρόσληψης που να παραβιάζει τον ίδιο τον νόμο. Ο νόμος ορίζει ότι σε κάθε περίπτωση ο μισθός είναι υποχρέωση του εργοδότη.

Αλλά εκτός αυτού οι εργαζόμενοι δεν γίνεται να ελέγχουν τις πληρωμές από το ΕΣΠΑ – Υπουργείο ή να ελέγχουν το πώς γίνεται η διαχείριση των ποσών που εισπράττονται. Κυρίως  δεν γίνεται να είμαστε «υπάλληλοι» στα έσοδα και «συνέταιροι» στις ζημιές, όπως επιδίωξε η εταιρεία. Πιστεύουμε ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα δικαιώσει τις εργαζόμενες.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Σε άλλη μονάδα ΑμΚΕ ψυχικής υγείας μετά από παρέμβαση του Σωματείου μας η εταιρεία ικανοποίησε το αίτημα των εργαζομένων να αναθέσει σε εταιρεία security τη φύλαξη του χώρου.

Η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται σε πολύ υποβαθμισμένη περιοχή με μεγάλη επικινδυνότητα, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί περιστατικά  επιθέσεων σε εργαζόμενους και τρόφιμους. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι συσπειρώθηκαν στο Σωματείο μας, διαμορφώσαμε αίτημα το οποίο διεκδικήσαμε συλλογικά και έτσι καταφέραμε τελικά να έχει αποτέλεσμα η παρέμβαση μας.

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Άλλο περιστατικό από μονάδα ΑμΚΕ είναι η καταγγελία από εργαζόμενη ότι η εταιρεία που εργάζεται δεν της αναγνωρίζει εξολοκλήρου την προϋπηρεσία της με αποτέλεσμα να αμείβεται η συγκεκριμένη εργαζόμενη με μισθό χαμηλότερου κλιμακίου από αυτό που πραγματικά ανήκει. (Όπως είπαμε οι εργαζόμενοι στις ΑμΚΕ αμείβονται με το μισθολόγιο του Δημοσίου).

Σε συνεννόηση με την εργαζομένη θα προχωρήσουμε άμεσα σε παρέμβαση στη Διεύθυνση της μονάδας, (πιθανά στην εταιρεία υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις), όπως  και σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να δικαιωθεί η συνάδελφος.