Συγχώνευση του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με τον όμιλο EUROMEDICA

Πριν από μερικές μέρες, ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία ΗΜΙΘΕΑ, στην οποία ανήκει το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, απορρόφησε τις μονάδες του ομίλου EUROMEDICA, δημιουργώντας έναν ισχυρό όμιλο με 8 κλινικές δυναμικότητας άνω τον 1.000 κλινών, ένα κέντρο αποκατάστασης και 23 Διαγνωστικά Εργαστήρια. [Ανακοίνωση Σωματείου ΕΔΩ]

Έχει σημασία το γεγονός ότι σήμερα, οι περισσότεροι εργαζόμενοι του Κλάδου, εργάζονται σε ομίλους της Ιδιωτικής Υγείας.

Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες εργαζόμενοι ενώνονται εργασιακά, αφού βρίσκονται κάτω από ίδιους όρους εργασίας (παρόμοια οργάνωση και παρόμοιες συνθήκες).

Επομένως έχουν δημιουργηθεί αντικειμενικά οι προϋποθέσεις, για να διεκδικήσουμε ενωμένα ως Κλάδος,  καλύτερους μισθούς και δικαιώματα.

Το σημαντικό για τον Κλάδο μας, είναι ότι σήμερα η ενότητα των εργαζομένων, εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό, στο επίπεδο των συνδικαλιστικών τους φορέων.   Η συγκεκριμένη πρόταση που κατατέθηκε από την Ομοσπονδία (ΟΣΝΙΕ) στους Εργοδότες, για Κλαδική Σύμβαση Εργασίας, έχει την στήριξη των Σωματείων και των εργαζόμενων. Είναι αίτημα όλου του Κλάδου.

Η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης από μία δουλειά, για όλους τους εργαζόμενους, και βάζει  κανόνες στις αμοιβές και στους όρους της Εργασίας.

Επιπλέον οι εξελίξεις με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές των εταιριών, επιβεβαιώνουν την ανάγκη να έχουμε ισχυρά, μαζικά  Σωματεία που θα εγγυόνται  τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων