Συνάντηση με τη Διεύθυνση στο Ιατρικό Κ΄έντρο Ψυχικού

Στο Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου έγινε συνάντηση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας με την Διεύθυνση της Κλινικής. Στη συνάντηση έγινε παρέμβαση από το Σωματείο μας, με την οποία τέθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα του χώρου εργασίας, που αφορούν εργασιακά θέματα, θέματα υποδομών της Κλινικής και εξοπλισμού του προσωπικού.