Το 20ο Συνέδριο της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.

Το 20ο Συνέδριο της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου στην Αθήνα. Συμμετείχαν αντιπρόσωποι από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, επιχειρησιακά και Κλαδικά από όλη την Ελλάδα.

Το Συνέδριο εκτιμούμε ότι άφησε θετικό αποτύπωμα στον Κλάδο γιατί:  

  • Αποτυπώθηκε σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση στους χώρους δουλειάς, αναλύθηκαν οι αιτίες των προβλημάτων των εργαζομένων.
  • Αξιολογήθηκε ως βασικό ζήτημα των εργαζομένων η υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης με αυξήσεις στους μισθούς και θεσμικά δικαιώματα. Η πρόταση που σήμερα έχει καταθέσει η Ομοσπονδία  στους Εργοδότες, είχε πολύ μεγάλη (αν και όχι καθολική) αποδοχή από τους Συνέδρους.
  • Η ανάγκη στήριξης  των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων σε αυτά, τέθηκε στις προτεραιότητες της νέας Διοίκησης της Ομοσπονδίας. 
  • Αναδείχτηκε η ανάγκη να λειτουργήσει η Ομοσπονδία ενωτικά, να υπερβεί μικρό-παραταξιακές σκοπιμότητες, να ενώσει και να δυναμώσει τον Κλάδο, να συμβάλλει στην ανάπτυξη αγώνων που θα φέρουν κατακτήσεις.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στο Συνέδριο τέθηκαν οι βάσεις για να διανύσουμε μια δημιουργική περίοδο, τόσο σε επίπεδο Διοίκησης της Ομοσπονδίας, όσο και συνολικά του Κλάδου των εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία, παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύει το συνδικαλιστικό κίνημα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΝΙΕ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ/ ΕΤΟΣ20222019
ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ8
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΑΣ-ΟΣΝΙΕ)33
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΑΚ)22
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ0

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ/ ΕΤΟΣ20222019
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ2
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ1
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΑΚ)10
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΑΣ-ΟΣΝΙΕ)02
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ0