Για τη λειτουργία του ενιαίου τηλεφωνικού κ΄έντρου, στον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Σχετικά με τη λειτουργία του ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου [Ανακοίνωση ΕΔΩ], έγινε παρέμβαση του Σωματείου στη Διεύθυνση του ομίλου Βιοιατρική. Το τηλεφωνικό κέντρο του ομίλου στην Αττική, θα λειτουργεί σε έναν και ενιαίο χώρο για όλο τον όμιλο.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μετακινηθούν εργαζόμενοι από τις εκάστοτε μονάδες στο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο.

Η παρέμβαση του Σωματείου μας, έχει στόχο να αναδείξει τη δυσκολία και τη σημασία της ειδικότητας του τηλεφωνητή, σε έναν κλάδο με πολύπλοκες διαδικασίες. Είναι μια ειδικότητα σημαντική για τους εξεταζόμενους και απαιτητική για τους εργαζόμενους. Μετά από σύσκεψη με εργαζόμενες του ομίλου, διατυπώσαμε τα παρακάτων αιτήματα στην Διεύθυνση του ομίλου, για τους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν

  • Για εργαζόμενους που θα μετακινηθούν από άλλες μονάδες, να ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια. Δηλαδή ο  τόπος διαμονής, η  οικογενειακή κατάσταση και η παλαιότητα στην εργασία.
  • Να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης στο χώρο εργασίας από την εταιρεία, με παροχή κάρτας απεριορίστων διαδρομών (αντίστοιχο ποσό για μετακίνηση με Ι.Χ.)
  • Να υπάρχει επάρκεια στον αριθμό εργαζομένων, ώστε η δουλειά να μην είναι αδιάκοπη, να υπάρχει η δυνατότητα μικρών διακοπών για προσωπικούς λόγους.              (5 λεπτά ανά ώρα, εκτός από το βασικό διάλειμμα)

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, τονίζουμε ότι η οργάνωση της εργασίας, που είναι πρώτα από όλα επιδίωξη του εργαζόμενου, περνάει μέσα από τους μισθούς και τα δικαιώματα που αποτυπώνονται σε Συλλογικές Συμβάσεις.  Γιατί όσο και αν εξελίσσονται οι τεχνολογικές δυνατότητες,  δεν επαρκούν από μόνες τους, στην ορθολογική και δίκαιη οργάνωση της εργασίας.