Εξορμήσεις του Σωματείου.

Για τις εξελίξεις με την διάθεση των νοσοκομείων ΛΗΤΩ και ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, το Κλαδικό Σωματείο πραγματοποίησε εξορμήσεις στα νοσοκομεία ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και ΥΓΕΙΑ. Δόθηκαν περισσότερες από 500 ανακοινώσεις. Το κρίσιμα ζητήματα είναι ο τρόπος που οι Ιδιώτες παραχωρούν κλινικές για χρήση στο ΕΣΥ και η ανάδειξη των συνθηκών εργασίας στις Ιδιωτικές μονάδες.