Οι αρχαιρεσίες του Σωματείου.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου –λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών με την γενική καραντίνα- θα κάνουμε χρήση της δυνατότητας για παράταση της θητείας του ΔΣ. Οι εκλογές στο Κλαδικό Σωματείο πραγματοποιούνται κάθε 2 χρόνια στις αρχές Δεκέμβρη.

Η απόφαση αυτή ΔΕ σημαίνει πάγωμα της δράσης του Σωματείου. Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς, τόσο για την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων, όσο για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Προγραμματίζουμε την διεξαγωγή των εκλογών στο πρώτο τρίμηνο του 2021, τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης.