Οι εξελίξεις στον Κλάδο και οι γενικότερες εξελίξεις

Το Σωματείο μας για τις εξελίξεις στον Κλάδο, διανείμει στους χώρους δουλειάς ειδικό ενημερωτικό έντυπο. Η θεματολογία είναι: ΠΡΩΤΟ: Αιτίες των πολλών παραιτήσεων συναδέλφων από την εργασία. ΔΕΥΤΕΡΟ:  Το αίτημα για τακτικούς, περιοδικούς ελέγχους με τεστ-COVID σε όλους τους εργαζόμενους. ΤΡΙΤΟ:  Αντεργατικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης. Επίσης αναφέρονται οι απολύσεις που έχουν γίνει και νέα από χώρους δουλειάς. Το ειδικό έντυπο