Οι συνθήκες εργασίας στα γηροκομεία

Τα περιστατικά με τα κρούσματα στα γηροκομεία της Θεσσαλονίκης φέρνουν στην επιφάνεια, της συνθήκες εργασίας που επικρατούν στα περισσότερα από αυτά τα Ιδρύματα. Ενώ παρακολουθούμε καθημερινά μια συστηματική προσπάθεια επίρριψης της ευθύνης, ατομικά στον κάθε εργαζόμενο δεν έχουμε δει, ούτε μία αναφορά για τις ευθύνες των Διοικήσεων των μονάδων. Οι έλεγχοι είτε δεν γίνονται καθόλου, ή όπου γίνονται είναι εντελώς επιδερμικοί και δεν θίγουν τις διοικήσεις των μονάδων     Το Σωματείο μας, θα συνεχίσει ακόμα πιο επιτακτικά την προσπάθεια για ανάδειξη των ζητημάτων και των καταγγελιών που φτάνουν στο Σωματείο από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Ανακοίνωση

Παρέμβαση σε τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ-3 έγινε από το Σωματείο: https://www.youtube.com/watch?v=Krms9yH_zqs