Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, που προέκυψε από τις εκλογές ( 13 – 16 /12/2018) αποτελείται από:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλεξόπουλος Δημήτρης    τηλ. 6978 008209
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κολοβού Ηλέκτρα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καστώρης Τάσος
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λεουτσάκου Σταυρούλα
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαϊωάννου Σίμος
ΕΦΟΡΟΣ: Μοστράτου Πόπη

ΜΕΛΗ:
1. Χαϊδά Άντα
2. Τσέκος Αλέξανδρος
3. Πολύδωρος Κώστας.