Όμιλος Βιοιατρική: Εκδικητική απόλυση εργαζόμενου.

Στις απολύσεις του τελευταίου διαστήματος στον Κλάδο μας, προσθέτουμε απόλυση από τον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, συναδέλφου που είχε αναδείξει τα πρόβλημα με τα κρούσματα στον όμιλο, στο τέλος Μάρτη. Ο συνάδελφος εργαζόταν στα Κεντρικά Εργαστήρια του ομίλου, στην επεξεργασία των δειγμάτων COVID. Στο συγκεκριμένο τμήμα 18 τουλάχιστο εργαζόμενοι μολύνθηκαν από τον κορονοϊό. Με την συμβολή των εργαζομένων που ανέδειξαν το ζήτημα, είχαμε παρέμβει και καταφέραμε να αναγκάσουμε την εταιρεία να πάρει μέτρα προστασίας, με αποτέλεσμα να σταματήσει η διασπορά. Μετά από 3,5 μήνες η εταιρεία απέλυσε εργαζόμενο για να καλλιεργήσει κλίμα τρομοκρατίας, να περάσει το μήνυμα ότι δεν επιτρέπει καμία διεκδίκηση ακόμα και για ζητήματα που αφορούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.Ανακοίνωση