26 ΝΟΕΜΒΡΗ. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Α Π Ε Ρ Γ Ι Α στις   26    Ν Ο Ε Μ Β Ρ Η    για να μην περάσει  Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 8-ΩΡΟΥ.

Το σχέδιο νόμου που ετοιμάζεται να φέρει η Κυβέρνηση  προβλέπει μεταξύ άλλων:

  • 10ωρη δουλειά, χωρίς πρόσθετη αμοιβή υπερωριών.
  • Εμπόδια στην συλλογική δράση και στο δικαίωμα της Απεργίας. Υποχρέωση των Σωματείων για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε απόφαση Απεργίας. Επιδιώκουν να ελέγχει η Εργοδοσία ποιος εργαζόμενος ψηφίζει Απεργία, να καταργήσουν τις Συλλογικές διαδικασίες.
  • Μείωση των αποζημιώσεων.  Να μπορούν οι εργοδότες να εφαρμόζουν την προειδοποιητική απόλυση (μισή αποζημίωση), χωρίς την ενοχλητική για αυτούς παρουσία του εργαζόμενου στο χώρο εργασίας. 
  • Αντικατάσταση των επιθεωρήσεων εργασίας με τις χρονοβόρες διαδικασίες του ΟΜΕΔ, για την επίλυση εργατικών διαφορών.

Η Κυβέρνηση εκτελεί εντολές της Εργοδοσίας. Μειώνει μισθούς και καταστρέφει δικαιώματα για να μειώσει κι άλλο το κόστος εργασίας.

Στον Κλάδο μας, οι Εργοδότες:     

Αξιοποιούν την Πανδημία για αύξηση της κερδοφορίας με τα test-COVID και με την αποζημίωση των κλινικών  που κάνει χρήση το Δημόσιο. 

ΔΕΝ υπογράφουν Κλαδικές Συμβάσεις.

ΔΕΝ θεσμοθετούν αυξήσεις και Δικαιώματα.                 

 ΔΕΝ κάνουν τις απαραίτητες προσλήψεις

ΔΕΝ παίρνουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργασιακών χώρων, από τον COVID. 

Τώρα ετοιμάζονται για  την κατάργηση του 8-ώρου.

Απέναντι στην πολιτική κατάργησης δικαιωμάτων:

       ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΗ  Α Π Ε Ρ Γ Ο Υ Μ Ε.  

 ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.          

Την Απεργία έχουν κηρύξει Σωματεία, Ομοσπονδίες, το Εργατικό Κέντρο Αθήναςκαι η ΟΣΝΙΕ.   Ανακοίνωση