ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο METROPOLITAN GENERAL

Στηρίζουμε την απόφαση του Επιχειρησιακού Σωματείου των Εργαζομένων στο Metropolitan General, να προχωρήσει σε επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας στις 8, 15 και 22 Ιούλη 2020.

Το Κλαδικό Σωματείο με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στηρίζει τον αγώνα των συναδέλφων στο METROPOLITAN GENERAL,  για την ικανοποίηση  των δίκαιων αιτημάτων τους.Την στήριξη μας, την εκφράζουμε με την πεποίθηση ότι τα αιτήματα που διατυπώνουν οι συνάδελφοι είναι αιτήματα όλων των εργαζομένων του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα:

Προσλήψεις Προσωπικού: Σε όλες τις μονάδες, η δουλειά έχει γίνει κυριολεκτικά εξαντλητική λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού. Αυτή η κατάσταση οδηγεί εκτός των άλλων, να καλούνται οι εργαζόμενοι, να εκτελούν εργασίες άσχετες με το αντικείμενο εργασίας.

Υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης με αυξήσεις: Η επί χρόνια έλλειψη Κλαδικών Συμβάσεων και το πάγωμα των επιδομάτων τριετίας, έχουν καταβαραθρώσει μισθούς και δικαιώματα. Απαιτείται τώρα να υπογραφεί Κλαδική Σύμβαση Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις, με επαναφορά θεσμικών δικαιωμάτων και επιδομάτων. Ανακοίνωση Κλαδικού Σωματείου