Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Η Διαιτητική απόφαση του ΟΜΕΔ, που εκδόθηκε στις 6/6/2016. Αφορά τους εργαζόμενους σε κλινικές ομίλων και έχει την ισχύ κλαδικής σύμβασης εργασίας. Δ.Α. 6_6_2016   Δ.Α. 6_6_2016_ΠΙΝΑΚΑΣ